Tidtagning

Tidtagning kommer att ske med elektroniskt chip som är fäst runt ankeln.
Halvmilens chipregistrering sker vid start och vid målgång, från startskottet tills passage av mållinjen.
Milens chipregistrering sker vid start och vid målgång, från startmatta tills passage av mållinjen.

Gör och gör inte med ditt chip:
# Chipet kan skadas av extrema stötar.
# Kör inte chipet i micron eller tvättmaskinen.
# Om du inte kan fullfölja loppet MÅSTE du lämna ditt chip till en funktionär.
# Gå inte på händer när du passerar mållinjen, då hamnar chipet för långt från mattorna och kommer inte att registreras.
# Lämna ditt chip till funktionärerna vid tävlingscentrum omedelbart efter målgång.

Hantering av tidtagningschipet
Från det att du hämtar ditt kuvert är du personligen ansvarig för chipet och att det återlämnas omedelbart efter målgång. Kontrollera därför ditt startkuvert noggrant så du fått ditt chip. Borttappat chip debiteras deltagaren med 250 kr.

10km medaljerna 2014

10km medaljerna 2014

Barnloppet är det ingen tidtagning på alls. Finns en klocka som startas när startskottet går.